Aktualizováno: 14.9.2016

Tento článek je na stránkách společnosti Madalena jen proto, abychom představili i další služby, které nabízíme našim zákazníkům.

Profesionální, ekologicky šetrný systém chemického čištění otopných systémů


Největší položku v nákladech na provoz bytových domů a bytů tvoří náklady na vytápění. Úspory tepla po chemickém čištění jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady. Abychom dosáhli prokazatelné úspory, je třeba provést chemické pročištění celého topného systému ověřenou technologií kvalitními a bezpečnými vodnými prostředky a provést též současně defektoskopickou kontrolu otopné soustavy i následně rozbor otopné vody případně její úpravu otopné vody a vhodné ošetření.

Proč chemické čištění otopných soustav?

Všechny topné soustavy začnou po určité době provozu vykazovat náznaky negativních jevů i přesto, že u nich byla provedena počáteční preventivní úprava. Příčinou bývají sedimenty rozpuštěného železa a vodných solí, které po zahřátí vytváří pevné usazeniny, ulpívající na vnitřních stěnách potrubí a teplosměnných plochách.

V topných systémech tak nacházíme silné znečištění kalem, vodním kamenem, produkty korozních procesů a někdy i nánosy tvořené koloniemi bakterií i řas. Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Pevné usazeniny v otopných systémech způsobují velké energetické ztráty, zhoršený přestup tepla, zvýšenou poruchovost zařízení a celosvětově tak snižují funkční účinnost zařízení. Pevná usazenina působí jako izolant, má velmi malou tepelnou vodivost, způsobuje nedostatečný přenos tepla a tedy snížení tepelného výkonu z radiátorů. Tvorba usazenin má za následek nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi otopného systému což způsobuje kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty, snižuje funkční celkovou účinnost zařízení a při současných cenách energií i velké ztráty finanční

Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například u moderních typů deskových výměníků používaných k ohřevu teplé užitkové vody. Vrstva korozních produktů a vodního kamene vysrážená na teplosměnných plochách deskového výměníku snižuje jeho účinnost až o 33%.

Poradíme Vám na bezplatné lince
800 778 778

Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku na výměnu vodoměrů ve více variantách. V nabídce naleznete i možnost dálkových odečtů a zpětné klapky výhodně.

Aktuální vydání "Praktického rádce pro SVJ" v PDF verzi na Váš e-mail.

Význam chemického čištění otopných systémů

Chemické čistění zajišťuje odstranění usazenin a nečistot jejich rozpuštěním a následným vypláchnutím z provozovaného zařízení. Chemickým vyčištěním se zcela obnoví funkčnost technologického zařízení, zlepší se přestup tepla na otopná tělesa a vytvoří vhodné podmínky pro regulaci teploty.

Chemické čištění otopných systémů a regulační technika

Odstranění usazenin a ostatních nečistot je jednou z podmínek pro automatickou úspornou funkci regulační techniky. Má-li termostatický ventil skutečně pomoci spořit teplo, musí být přenos tepla potrubní sítí zajištěn optimálním (šetrným, respektive minimálním) průtokem topné vody. V opačném případě nedosáhneme správné aktivace teplotních čidel. Teplo se tedy do místností nepředá a přiváděná tepelná energie se ve formě zvýšené teploty vratné vody bude vracet zpět, bez adekvátního využití v tepelných spotřebičích.

Takto navrácená energie byla vyrobena zbytečně a také zbytečně ke spotřebičům dopravena, ale i zaplacena. Chceme-li tedy skutečně šetřit tepelnou energii, pak těmto neekonomickým provozním stavům musíte zabránit.

Chemické čištění otopných systémů:

 • pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém stavu
 • předchází problémům způsobených špatnou kvalitou vody v otopném systému
 • odstraňuje vodní usazeniny, korozní zplodiny, kaly, nánosy, vodní kámen, biologické úsady a jiné nečistoty z teplosměnných ploch topného systému
 • obnovuje průtok topné vody v rozvodech a otopných tělesech
 • zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů, výměníků a dalších prvků soustavy
 • obnovuje funkčnost topného systému
 • zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa
 • snižuje tepelné ztráty, které vznikají v rozvodech topné vody
 • zvyšuje tepelný výkon a účinnost soustav
 • zajišťuje rychlejší prohřátí radiátoru (až 3× rychleji)
 • snižuje rizika poruch otopných soustav
 • prodlužuje životnost otopných soustav
 • snižuje náklady na opravy, servisní zásahy a údržbu
 • snižuje účty za vytápění

 

Spolupracujeme se společností Finex Technology s.r.o.